KONEKTA s. r. o.

BETONÁRKA - PILA - STAVEBNÍ ČINNOST

Skip Repetitive Navigational Links

KONEKTA s. r. o.


certifikovaná

BETONÁRKA

TUKLATY - ÚVALY
776 01 46 43

výroba, doprava a uložení betonů

PILA

776 66 17 23
montáž krovů, trámové stropy,
kompletní střechy,
prodej řeziva a palivového dřeva

STAVEBNÍ ČINNOST

776 66 17 23
rodinné domky, základové desky,
terénní úpravy a zemní práce,
železobetonové stropy a schody,
základové konstrukce pod těžké stroje
spřažené dřevobetonové stropy
prodej rodinných domků
BETONÁRKA

Provozovna leží při silnici I/12 v katastrálním území Tuklaty, těsně za hranicemi Úval. Betonárka je plně automatizovaná, certifikovaná pro běžně používané betony s výrobní kapacitou 20m³/hod.

Pro rozvoz směsí jsou k dispozici mixy o objemu 5m³ a 8m³ a dále sklápěcím nákladním vozidlem pro suché a zavlhlé směsi. Dále disponujeme pumpou na betony a prodáváme betonářské písky a kamenivo. Jelikož jsme stavební firma, jsme schopni při výstavbě RD provádět betonáže ve snížené sazbě DPH.

Betonárka

PRODUKT MNOŽSTVÍ CENA*
Betonové směsi**
ČSN EN 206-1
-------
-------
B 5 zavlhlý 1.0 m³ 1250 Kč
B 5 mix 1.0 m³ 1350 Kč
B 7,5 zavlhlý C -/7,5 1.0 m³ 1300 Kč
B 7,5 mix C -/7,5 1.0 m³ 1400 Kč
B 10 zavlhlý C -/10 1.0 m³ 1320 Kč
B 10 mix C -/10 1.0 m³ 1500 Kč
B 12,5 zavlhlý C 8/10 1.0 m³ 1350 Kč
B 12,5 mix C 8/10 1.0 m³ 1550 Kč
B 15 zavlhlý C 12/15 XO 1.0 m³ 1400 Kč
B 15 mix C 12/15 XO 1.0 m³ 1600 Kč
B 20 zavlhlý C 16/20 XO, XC1 - XC2 1.0 m³ 1500 Kč
B 20 mix C 16/20 XO, XC1 - XC2 1.0 m³ 1700 Kč
B 25 zavlhlý C 20/25 XO, XC1 - XC3 1.0 m³ 1720 Kč
B 25 mix C 20/25 XO, XC1 - XC3 1.0 m³ 1800 Kč
B 30 C 25/30 XO, XC1 - XC4, XD1 - XD2 1.0 m³ 2050 Kč
B37 C 30/37 X0, XC1 - XC4, XD1 - XD2, XA1 - XA3 1.0 m³ 2300 Kč
Příplatek za frakci 4/8 1.0 m³ 100 Kč
Cementové mazaniny
-------
-------
-------
P 200 1.0 m³ 1300 Kč
P 300 1.0 m³ 1500 Kč
P 400 1.0 m³ 1700 Kč
P 500 1.0 m³ 2000 Kč
Písky, kačírky
-------
-------
-------
Písek BT 1.0 m³ 450 Kč
Kamenivo 4-8 1.0 m³ 800 Kč
Kamenivo 8-16 prané 1.0 m³ 700 Kč
Stabilizační betony
-------
-------
-------
KSC I 1.0 m³ 1000 Kč
Přísady do betonu
-------
-------
-------
Prodloužená zpracovatelnost 1.0 m³ 100 Kč
Zkrácená zpracovatelnost Dle třídy betonu 120-250 Kč 1.0 m³ 250 Kč
*Ceny jsou uvedeny bez DPH
**Při telplotě 5°C příplatek od 75,- do 400,- Kč na m³ dle třídy betonu a teploty

Vozový park

CENÍK DOPRAVY MIX* DAF* IVECO*
Pásmo
-max. 5m³-
-max. 4m³-
-max. 1,5m³-
2 Km 520 Kč 420 Kč 350 Kč
3 Km 600 Kč 480 Kč 390 Kč
4 Km 675 Kč 540 Kč 430 Kč
5 Km 725 Kč 610 Kč 470 Kč
6 Km 775 Kč 670 Kč 520 Kč
7 Km 850 Kč 730 Kč 560 Kč
8 Km 925 Kč 800 Kč 600 Kč
9 Km 1000 Kč 860 Kč 640 Kč
10 Km 1150 Kč 930 Kč 680 Kč
11 Km 1250 Kč 990 Kč 720 Kč
12 Km 1350 Kč 1060 Kč 770 Kč
13 Km 1450 Kč 1120 Kč 810 Kč
14 Km 1550 Kč 1160 Kč 850 Kč
15 Km 1650 Kč 1260 Kč 890 Kč
Za každý další 1 km 100 Kč 45 Kč 35 Kč
*Ceny jsou uvedeny bez DPH
  • Při vykládce nad 30 minut je účtováno 100 Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení.
  • Vykládkou se rozumí čas příjezdu mixu na stavbu dle objednávky až do doby jeho vyprázdnění.
  • Pásmem se rozumí vzdálenost od betonárky na stavbu, cena obsahuje cestu na stavbu a zpět, vykládku a nakládku do 30 minut, čištění vozu.
  • Provoz na stavbě se řídí pokyny pracovníků objednatele. Při uvíznutí (zapadnutí) vozidla v prostoru stavby se doba vyproštění účtuje objednateli jako doba čekání. Navíc se objednateli připočtou náklady za vyproštění vozu.
  • Objednatel je povinen řádně označit podzemní objekty a dbát, aby nedošlo k jejich poškození dopravními prostředky.
  • Příplatek za dodávku v sobotu 5% z ceny bez dph.

MOBILNÍ ČERPADLO MNOŽSTVÍ CENA*
MAN PUMI max. 7m³
-------
-------
Použití čerpadla od příjezdu - do odjezdu 1.0 hod 2000 Kč
Přístavné s betonem se neúčtuje 1.0 Km 45 Kč
Mytí 0.5 hod 1000 Kč
Přídavná hadice 1.0 m 110 Kč
*Ceny jsou uvedeny bez DPH

Čerpání betonu

PÁSMO PUMI/m³*
Ceník dopravy mobilním čerpadlem nad 5m³
-max. 7m³-
2 Km 105 Kč
3 Km 120 Kč
4 Km 135 Kč
5 Km 145 Kč
6 Km 155 Kč
7 Km 170 Kč
8 Km 185 Kč
9 Km 200 Kč
10 Km 230 Kč
11 Km 250 Kč
12 Km 270 Kč
13 Km 290 Kč
14 Km 310 Kč
15 Km 330 Kč
Za každý další 1 km 20 Kč
*Ceny jsou uvedeny bez DPH
  • Doprava betonu mobilním čerpadlem je účtována dle skutečného přepraveného množství, minimálně však jako 5 násobek jednotlivé sazby za pásmo.